CONDIȚII GENERALE PENTRU UTILIZATORII ȘI VIZITATORII PLATFORMELOR

WWW.SEM-CENTRES.EU Și WWW.VIRTUAL-SEM-CENTRE.EU

 

I. Informații generale

 

1. Site / Site-uri

Acești Termeni și condiții se aplică la adresa https://www.sem-centres.eu ("Platforma de învățare") și http://www.virtual-sem-centre.eu ("Centrul Virtual"), denumite colectiv "Site-urile" sau "Platforme" și separat "Site" sau "Platformă".

 

Platformele au fost dezvoltate de Clusterul Național al Turismului "Ghidul bulgar" și Conținutul publicat de către acestea - de partenerul relevant în cadrul Proiectului ”Centre transfrontaliere pentru ocuparea forței de muncă durabile în domeniul tehnologiei informației, turismului și agriculturii” (Cross-border Sustainable Employment Mix-Centres), cod 16.4.2.077, finanțat prin programul INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020

 

 

2. Partenerii

Asociația transfrontalieră E (quilibrum) Mediu înconjurător (Cross Border Association E(quilibrum) Environment (C.B.A.E.E)), asociație non-profit constituită conform legislației din România, cu sediu în Craiova, număr de înregistrare 24379832

Clusterul Național al Turismului „Ghidul bulgar“, asociație non-profit, constituită conform legislației din Bulgaria, cu sediu în Sofia , BULSTAT 176488025 ("CNT").

Centrul Regional de Agribusiness - Vidin, o asociație non-profit, înființată în baza legilor Bulgariei, cu sediul în orașul Vidin,BULSTAT Vidin, BULSTAT ......

 

3. Contactați-ne

 

Ne străduim să comunicăm și să cooperăm activ cu utilizatorii noștri. Dacă aveți comentarii, sugestii sau observații, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail:

 

Adresa de e-mail:       sem-centres@bg-guide.org

 

 

II. Acceptarea Termenilor și condițiilor generale. Declarațiile utilizatorilor și vizitatorilor

 

1.Acceptarea Termenilor și condițiilor generale

 

Vizitând Site-ul sau microsite-ul acestuia, inclusiv și prin trimitere prin link direct, precum și orice utilizare a oricărui produs, software, date, canale și / sau alte caracteristici sau servicii furnizate de Site, de pe sau prin Site, Dumneavoastră ("Utilizatorul") sunteți de acord în mod explicit, irevocabil și necondiționat cu acești Termeni și Condiții pentru utilizatorii și vizitatorii Site-ului ("Termenii și condițiile generale"), inclusiv, dar fără a se limita cu:

 • Regulile de utilizare a site-ului,

 • Politica de protecție a datelor personale și confidențialitate,

 • Politica de protejare a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și a altor proprietăți intelectuale și industriale. Acordul de licențiere, Termenii de utilizare a conținutului

 • Reguli comunitare și altele.

 

Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre prevederile acestor Termeni și condiții, precum și cu oricare dintre politicile, termenii și condițiile de mai sus, vă rugăm să întrerupeți imediat utilizarea Site-ului și a tuturor funcțiilor și serviciilor oferite de acesta. Dacă nu respectați această instrucțiune, nu suntem răspunzători pentru orișicare pretenție din partea dumneavoastră, inclusiv orice prejudicii rezultate în acest sens.

 

2.Declarațiile utilizatorului și vizitatorului

 

Vizitând Site-ul sau microsite-ul acestuia, inclusiv și prin trimitere prin link direct, precum și orice utilizare a oricărui produs, software, date, canale și / sau alte caracteristici sau servicii furnizate de Site-uri, de pe sau prin pagina de internet a Site-ului, Dumneavoastră declarați în mod explicit, irevocabil și necondiționat că:

 

 • Aveți vârsta de 14 ani sau mai mult, și dacă nu aveți vârsta de peste 18 ani, utilizarea Site-ului este cu acordul unui părinte sau tutore care este familiarizat cu caracteristicile Site-ului și conținutul său;

 • sunteți familiarizați și sunteți de acord cu acești Termeni și condiții, inclusiv cu Politica de protecție a datelor personale și de confidențialitate,

 • veți respecta Regulile comunitare și Politica de protecție a drepturilor de autor și drepturilor conexe și a altor drepturi de proprietate intelectuală și industrială și condițiile de publicare și utilizare a conținutului.

 

III. Utilizatorii site-urilor. Profiluri

 

1.Utilizarea Site-urilor

 

Utilizatorii site-ului sunt toți persoanele fizice și / sau juridice care vizitează sau nimeresc pe oricare dintre Site-uri sau microsite-urile acestora, inclusiv prin redirecționarea directă prin legături, și care utilizează în orice mod orice produs, software, date, canale și / sau alte funcții sau servicii furnizate de unul dintre Site-uri, de pe sau prin intermediul paginii de internet a Site-urilor.

 

2.Restricții de vârstă

 

Persoanele fizice, utilizatorii site-urilor, pot fi numai persoane cu vârsta peste 18 ani. Site-urile pot fi de asemenea folosite de persoanele cu vârsta de cel puțin 14 ani, dar numai cu cunoștințele și consimțământul părintelui sau tutorelui care este de acord cu acești Termeni și condiții. Persoanele cu vârsta sub 14 ani nu pot folosi Site-urile.

 

3.Înregistrarea și crearea profilului

 

Pentru a accesa anumite funcții ale Site-urilor, trebuie să vă creați un profil. Atunci când creați contul dvs., trebuie să furnizați informații adevărate, exacte și complete despre dvs. Utilizatorii nu au dreptul să utilizeze un cont străin fără permisiune sau să furnizeze informații false, incorecte sau inexacte, precum și să reprezinte alte persoane.

 

Este posibilă înregistrarea în Site printr-un cont din altă rețea de socializare sau site similar, cum ar fi Facebook, Google ș.a.m.d. În acest caz, regulile de creare și utilizare a profilului se aplică în mod similar.

 

Când se înregistrează pe Site, Utilizatorii aleg un nume de utilizator (User name) și o parolă (Password), completează o adresă de e-mail și alte date despre ei înșiși și în plus au posibilitatea de a furniza informații suplimentare despre ei înșiși, interesele, preferințele etc. Detaliile privind informațiile personale pe care trebuie să le furnizați pentru înregistrarea și utilizarea site-ului pot fi găsite în Politica de protecție a datelor personale și de confidențialitate.

 

Utilizatorii site-ului trebuie să indice numele real și informațiile reale despre ei însuși, precum și adresele lor curente de e-mail. În cazul schimbări adresei de e-mail sau a altor date de contact care nu au fost notificate în mod corespunzător, toate mesajele trimise la adresa de e-mail specificată vor fi considerate ca fiind primite în mod corespunzător de către Utilizatorul respectiv.

 

Pentru a păstra securitatea și autenticitatea Site-urilor, folosind Site-ul, Utilizatorii se angajează:

 

 • să furnizeze informații adevărate, exacte și corecte despre ei înșiși, fără a avea dreptul să indice informații false, inexacte sau neadevărate, sau să creeze cont pentru oricine altul decât ei însuși fără permisiune;

 • să nu folosească nume de utilizator care sunt discriminatorii, obscene, provoacă ură rasială sau religioasă sau violență sau contravin legii sau bunelor moravuri;

 • să nu folosească nume de utilizator sau alte identități similare care nu sunt strâns legate de numele Utilizatorului actual pentru care nu au drepturi și / sau știu sau ar trebui să știe, că alte persoane au dreptul exclusiv de a le folosi, de exemplu mărci comerciale existente, nume de grupuri sau altele;

 • să nu creeze mai mult de un cont personal;

 • în cazul în care contul lor este reziliat din cauza încălcării acestor Termeni și condiții, să nu creeze alt cont fără permisiunea expresă a administratorului;

 • să mențină informațiile de contact corecte, adevărate și actualizate;

 • să-și păstreze parola sau altă marcă de identificare secretă și să nu-și împărtășească parola cu nimeni și nici să facă alte acțiuni care ar putea pune în pericol securitatea și / sau autenticitatea contului. Rețineți că nu vă vom cere niciodată parola;

 • să nu transfere contul nimănui fără permisiunea scrisă prealabilă din partea unui administrator în legătură cu acest lucru;

 

În cazul în care un Utilizator alege un nume de utilizator sau un alt identificator de cont similar considerat necorespunzător din cauza unei încălcări a regulilor acestor Termeni și condiții, ne rezervăm dreptul de a șterge și / sau de a restabili contul pe care îl considerăm corect și / sau adecvat (de exemplu, atunci când un proprietar de marcă solicită un nume de utilizator utilizat de altul, care încalcă acești Termeni și condiții).

 

Fiecare Utilizator poartă întreaga responsabilitate pentru activitatea care are loc prin profilul său. Dacă observați o încălcare a securității sau utilizarea neautorizată a contului dvs., trebuie să ne anunțați imediat .

 

Nu suntem responsabili pentru orice pierdere cauzată de utilizarea neautorizată a contului dvs. Dacă sunteți vinovat de încălcarea regulilor prezentelor Termeni și Condiții și de încălcarea drepturilor sau a intereselor legitime ale unor terțe părți, este posibil să fiți răspunzător pentru daune sau profituri pierdute ca urmare a acestei încălcări.

 

4.Tipuri de utilizatori

 

Site-urile permit să fie utilizate de diferite tipuri de utilizatori. Mai jos sunt principalele tipuri de Utilizatori care pot utiliza Site-urile în conformitate cu înregistrarea lor și funcționalitățile și / sau serviciile lor respective.

 

a) Utilizatorii individuali

 

Utilizatorii individuali își creează profilurile în Site. Ei au posibilitatea de a încărca conținut, de a comunica prin intermediul canalelor de comunicare, inclusiv Camere virtuale, Incubatorul, forumuri și multe altele.

 

b) Utilizatori business

 

Persoanele fizice sau juridice care doresc să posteze anunțuri de locuri de muncă se pot înregistra ca Angajatori sau ca utilizator Business. Aceștia pot fi fie comercianți în sensul Legii comerțului - persoane fizice sau societăți comerciale și cooperative, precum și alte persoane fizice sau juridice. Utilizatorii business pot publica anunțuri de locuri de muncă și pot comunica cu alți utilizatori prin intermediul metodelor și canalelor furnizate de Site, în condițiile Termenilor și condițiilor. Utilizatorii de afaceri pot publica conținut și pot utiliza alte funcții pe Site.

 

Pentru înregistrarea în Site ca utilizator Business, societățile comerciale vor indica adresa sediului social și adresa de conducere, numărul UIC / TVA (unde este cazul) etc. și celelalte persoane juridice - numărul BULSTAT și / sau alte date de identificare. Persoanele juridice sunt reprezentate de reprezentanții lor legali sau de persoane împuternicite în mod corespunzător.

 

La discreția noastră, putem solicita prezentarea de documente relevante care să ateste înregistrarea și statutul juridic al utilizatorului Business, respectiv autoritatea reprezentativă a persoanelor care îl reprezintă. 

 

Utilizatorii Business trebuie să furnizeze administratorilor site-ului informații credibile cu caracter personal.

 

c) Vizitatori

 

Vizitatorii folosesc Site-urile și serviciile și informațiile pe care acestea le pun la dispoziție fără a crea un cont și fără înregistrare ca utilizatori individuali. Datorită specificității Site-urilor, accesul vizitatorilor la anumite funcționalități, înscrierea într-un curs de formare, postarea comentariilor etc. este limitată.

 

5.Politica de reziliere a profilului și ștergerea conținutului

 

În anumite circumstanțe, putem să blocăm accesul Utilizatorului la Serviciu și / sau să închidem contul acestuia, inclusiv, dar fără a se limita în următoarele cazuri:

 • în cazul utilizării abuzive a unui profil străin sau a datelor personale,

 • când sunt indicate informații incorecte la înregistrarea în Site,

 • în cazul încălcării regulilor acestor Termeni și condiții,

 • în caz de promovare a urii sau a discriminării de rasiale, religioase, etnice, sexuale, sociale sau de altă natură,

 • încărcarea unui conținut necorespunzător,

 • încălcarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe și / sau a altei proprietăți intelectuale sau industriale,

 • În alte cazuri în care păstrarea contului este incompatibilă cu valorile noastre sau cu interesele legitime.

 

Ne rezervăm dreptul de a decide dacă conținutul încalcă acești Termeni și condiții, în special Regulile comunitare. Putem oricând, fără notificare și la discreția noastră, să eliminăm un astfel de conținut și / sau să terminăm profilul utilizatorului pentru încărcarea unui astfel de material, care încalcă acești Termeni și condiții.

 

IV. Funcțiile și serviciile oferite de Site

 

 1. Servicii și funcționalități oferite de Site

 

Utilizatorii și Vizitatorii pot beneficia de toate serviciile, funcțiile, sistemele ș.a.m.d. oferite de Site-uri, cu condiția să aibă acces la ele. În general, caracteristicile și serviciile oferite de Site-uri pot fi împărțite după cum urmează:

 

 • Cursuri online

 

Serviciul primar oferit pe Site-uri este abilitatea de a se înregistra și de a se desfășura auto-instruirea online. Serviciul este gratuit și este disponibil numai pentru Utilizatorii înregistrați. În această secțiune puteți alege unul sau mai multe dintre cele trei module (până acum) - TIC, Agricultură și / sau Turism și începeți auto-pregătirea pe materialele educaționale furnizate. După încheierea fiecărui subiect, este prevăzut un scurt test pentru a verifica materialul. După finalizarea cursului ales și trecerea unui test final, sistemul generează un certificat de instruire accesibil prin profilul de utilizator.

 

 • Camere virtuale

 

Secțiunea Camerele virtuale conține date și informații în zonele listate. În plus, permite instruirea simultană online în timp real pentru mai mulți utilizatori. Necesită intrarea în sistem printr-un computer, tabletă sau smartphone la o anumită oră. Participanții pot comunica între ei, pot pune întrebări și pot comenta materialele cursului.

 

 • Bursa de muncă

 

Bursa de muncă permite utilizatorilor de afaceri (Angajatorilor) să publice anunțuri de locuri de muncă și Utilizatorilor individuali care caută un loc de muncă - să-și încarce CV-ul și să candideze pentru posturile anunțate.

 

 • Incubator

 

Incubatorul oferă o platformă de discuții, schimb de opinii și experiențe, sugestii și sfaturi privind îmbunătățirea mediului de lucru în zona transfrontalieră. Accesul la acesta îl au Utilizatorii înregistrați.

 

 • Știri

 

În secțiunea Știri, furnizăm informații care ar putea fi de interes pentru Utilizatori și Vizitatori Platformelor.

 

Pentru informații suplimentare, puteți trimite o solicitare la adresa de e-mail: sem-centres@bg-guide.org

 

Toate serviciile oferite de Platforme sunt gratuite. Partenerii nu sunt responsabili pentru buna funcționare a Platformelor, pentru conținutul postat sau pentru acțiunile și omisiunile unor terțe părți, inclusiv Utilizatori.

 

 

V. Reguli pentru publicarea conținutului. Restricții.

 

a) Reguli pentru publicarea de conținut

 

Orice Utilizator, cu excepția Vizitatorilor, are dreptul de a publica conținut în conformitate cu cerințele acestor Termeni și condiții și cu legislația aplicabilă.

 

Avem dreptul, dar nu obligația, de a monitoriza conținutul Site-urilor și Microsite-urilor în orice moment, inclusiv toate discuțiile și forumurile, în conformitate cu acești Termeni și condiții și cu toate regulile de funcționare stabilite de noi, precum și cu respectarea legislației aplicabile. Fără a limita cele de mai sus, avem dreptul, dar nu și obligația, de a elimina orice material care considerăm că încalcă Termenii de utilizare sau legea aplicabilă sau în orice alt fel e neadecvat.

 

b) Restricții privind publicarea conținutului

 

Utilizatorii sunt de acord în mod explicit, irevocabil și necondiționat că ne rezervăm dreptul de a refuza postări sau să eliminăm din Site conținut, dacă considerăm că contravine legii aplicabile, moralei bune, codurilor etice și / sau altor opinii și principii susținute de Parteneri.

 

Avem dreptul să refuzăm să publicăm sau să eliminăm de pe site-uri orice anunțuri, reclame sau alte materiale informative sau de publicitate care sunt incompatibile cu scopurile site-urilor.

 

În cazurile de mai sus, Utilizatori, respectiv Utilizatorii Business nu vor avea nicio pretenție sau revendicare pentru daune sau profituri pierdute.

 

Utilizatorii și Utilizatorii Business sunt responsabili pentru orice daune suferite de Parteneri, angajații lor sau omologii lor în legătură cu publicarea conținutului care nu îndeplinește cerințele acestor Termeni și condiții, inclusiv dar fără a se limita la terțe părți, instanțe, măsuri administrative sau de penalizare, și proceduri etc.

 

1.Modificări ale funcțiilor și / sau serviciilor

 

Avem dreptul oricând de a modifica sau de a întrerupe orice aspect sau caracteristică a Site-urilor. În plus, la propria noastră discreție, putem suspenda diseminarea oricărei informații, modificarea sau eliminarea oricărei metode de transmitere a semnalului și de a face orice modificări, schimbări, completări, opriri, terminări și alte acțiuni cu conținutul, funcționalitățile, serviciile și alte caracteristici ale Site-urilor sau ale oricărei părți a acestora.

 

VI. Reguli comunitare

 

Facem tot posibilul pentru a păstra securitatea Site-ului, dar, din păcate, nu putem garanta acest lucru fără ajutorul dvs. Avem nevoie de ajutorul Utilizatorilor pentru a păstra Site-urile fiabile și în siguranță, iar în acest sens, Utilizatorii trebuie să respecte următoarele Reguli comunitare:

 

 • să nu se publice comunicări comerciale neautorizate (spam) pe acest site;

 • să nu se colecteze conținut sau informații prin mijloace automate (cum ar fi bot-uri, roboți, păianjeni sau web-crawlers etc.) fără permisiunea prealabilă din partea CNT;

 • să nu se participe la marketingul multilateral ilicit, piramidele financiare etc.;

 • să nu se încarce viruși sau alt cod rău intenționat;

 • să nu se solicite informații de autentificare sau acces la conturi străine;

 • să nu se hărțuiască, intimideze sau să se exercite presiuni psihologice sau de altă natură asupra unui alt Utilizator;

 • să nu se publice conținut care dezvăluie sau promovează violență, discriminare, ură, amenințări la adresa vieții și sănătății terților, pornografice sau vulgare sau care contravin legii sau bunelor moravuri;

 • să nu se publice informații sau conținuturi publicitare care nu sunt conforme cu cerințele legii aplicabile și acești Termeni și condiții;

 • să nu se utilizeze Site-ul pentru nicio activitate ilegală sau ilicită

 • să nu se întreprindă nicio acțiune care ar putea afecta buna funcționare sau imaginea Site-urilor, precum și imaginea, reputația sau alte drepturi și interese legitime ale Partenerilor și ale altor Utilizatori ai Site-ului, în special Utilizatorii Business;

 • să nu se faciliteze sau să se încurajeze încălcarea Termenilor și condițiilor;

 • să se respecte Termenii și condițiile și toate legile aplicabile;

 

Deși oferim reguli privind comportamentul Utilizatorilor, nu le controlam acțiunile și nu suntem responsabili pentru conținutul sau informațiile pe care utilizatorii le publică pe Site-uri. Noi nu suntem responsabili pentru niciun conținut sau informație ofensive, nepotrivite, indecente, ilegale sau neadecvate care se pot întâlni Site-uri. Nu suntem responsabili pentru comportamentul, online sau offline, al oricărui ar fi Utilizator.

 

VII. Confidențialitate, stocare și acces la informații

 

1.Comunicări publice

 

Utilizatorii sunt de acord în mod explicit că toate discuțiile, comentariile și / sau alte mesaje, conținutul publicat sau comunicări sunt comunicări publice. Nu avem control asupra conținutului, comunicațiilor sau informațiilor din Comunitate și, prin urmare, nu ne asumăm nicio responsabilitate în ceea ce privește Comunitatea, Utilizatorii și terții pentru orice consecințe care decurg din participarea Utilizatorilor în Comunitate, inclusiv pentru orice eventual conținut necorespunzător. Orice comunicare pe care Utilizatorul o publică pe Site (fie în chat, în grupuri de discuții, în panouri de mesaje sau în alt fel) este considerată neconfidențială. Dacă anumite pagini web de pe Site sunt confidențiale, acest fapt va fi menționat în aceste pagini.

 

2.Mijloace automate de colectare și prelucrare a datelor

 

În scopul furnizării și îmbunătățirii Serviciilor și întreținerii noastre, folosim sau putem utiliza următoarele instrumente automatizate de colectare a datelor numite Non-PII sau date non-personale:

 

• cookie-uri temporare și permanente

• cookie-uri autorizate de terțe părți

• web beacons

• Adresa IP

• tip de browser

• Furnizorul de servicii Internet (ISP)

• numărul de identificare unic al dispozitivului, sistem de operare și latitudine / longitudine geografică (pentru utilizatorii serviciilor noastre prin intermediul dispozitivelor mobile)

• alte metode de colectare a datelor.

Aceste date pot fi necesare pentru a urmări comportamentul Utilizatorilor, pentru a se înregistra vizitele și utilizarea Site-urile sau microsite-urile acestora.

 

3.Stocarea și accesarea informațiilor

 

Vizitând Site-ul sau microsite-ul acestuia, inclusiv prin trimiterea directă prin legături, și prin orice utilizare a oricărui produs, software, date, canale și / sau alte caracteristici sau servicii furnizate de Site, de pe sau prin pagina de internet a Site-urilor, Utilizatorii își dau consimțământul explicit și necondiționat de a se stoca informații sau de a se accesa informațiile stocate pe terminalul Utilizatorului, inclusiv dar fără a se limita la facilitățile de colectare și prelucrare automată a datelor menționate la paragraful 2 de mai sus.

 

Orice Utilizator poate refuza în mod explicit să se stocheze sau să se acceseze informațiile, caz în care se va lua în considerare posibilitatea de a li se refuza accesul la Site-uri. Pentru întrebări referitoare la datele stocate pe terminalul Utilizatorului, nu ezitați să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: sem-centres@bg-guide.org

 

VIII. Politica privind drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală și industrială. Termeni pentru publicarea și utilizarea conținutului. Acord de licență

 

Acordăm prioritate protecției dreptului de autor și drepturilor conexe și a altor proprietăți intelectuale și industriale, în conformitate cu legislația aplicabilă și standardele etice.

 

 1. Proprietatea intelectuală și industrială a Partenerilor

 

Construim, menținem și dezvoltăm Site-urile și microsite-urile acestora, creând, independent sau prin terțe părți, coduri software, design, grafică, lucrări științifice, audiovizuale, fotografice, artistice, publicând știri și orice alt conținut informativ, creând baze de date, efectuând traduceri de conținut, etc. Noi reglementăm drepturile asupra acestor obiecte cu autorii sau dezvoltatorii respectivi și suntem proprietarul dreptului de autor în selectarea, coordonarea, aranjamentul conținutului pe Site - uri, precum și pentru baza de date existentă. Ne rezervăm dreptul de a iniția orice acțiune pentru a proteja aceste drepturi împotriva acțiunilor neautorizate ale terților.

 

Pentru toate părțile terțe, inclusiv pentru Utilizatorii Site-ului, tot ceea ce este conținut, pe Site și microsite-urile, sunt considerate proprietăți intelectuale și / sau industriale exclusive deținute de Parteneri și / sau de părți afiliate, cu excepția cazului în care se prevede altfel sau dacă circumstanțele arată că aceste entități au alte drepturi. Proprietatea exclusivă intelectuală și / sau industrială protejată în conformitate cu teza precedentă include atât codul software al Site-urilor, cât și cel al microsite-lor, precum și designul, grafica, toate lucrările științifice, audiovizuale, fotografice și altele, știri și alte informații, date, traduceri de conținut, mărci comerciale, logo-uri, nume, brevete, indicații geografice și instrucțiuni, etc. obiecte de drept de autor și drepturi conexe, precum și alte proprietăți intelectuale și / sau industriale. Nu suntem obligați să indicăm și să marcăm dacă anumite conținuturi fac obiectul dreptului de autor sau al mărcii comerciale iar, în absența unei indicații, se consideră că conținutul este supus unor astfel de drepturi.

 

Orice copiere, utilizare, distribuire, transmitere și retransmitere, postare, legare, deep linking, exploatare comercială sau orice altă modificare sau utilizare a oricărei părți a Site-ului sau a oricărei microsite-uri fără consimțământul nostru expres scris este strict interzisă. Utilizatorul nu poate să modifice, să publice, să transmită, să participe la un transfer sau la o vânzare, să creeze lucrări derivate sau să utilizeze în vreun fel orice parte a conținutului sau a unor părți ale acestuia.

 

În cazurile specificate explicit în Legea privind drepturile de autor și drepturile conexe ("Drepturi de autor și drepturi conexe"), utilizatorul poate descărca, copia, tipări și utiliza în alt mod materiale și conținut din Site-uri pentru uz personal. Dacă este permis materialul protejat prin drepturi de autor, difuzat sau publicat, nu trebuie să se facă nici o modificare a textului sau orice altceva conținutului, iar Site-urile trebuie să fie specificate neapărat ca sursă și Partenerii ca deținători de drepturi. Utilizatorul recunoaște / consimte / acceptă că acesta nu obține drepturi de proprietate prin descărcarea materialului protejat cu drepturi de autor.

 

Orice încălcare a acestei politici poate conduce la încălcarea drepturilor de autor, a mărcii comerciale sau a altor încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială care vor fi urmărite penal de toate căile de atac și pot avea consecințe juridice nefavorabile pentru orice infractor, fie el Utilizator sau terță parte.

 

Mărcile comerciale înregistrate pe site-urile deținute sau operate în legătură cu Site-urile sunt proprietatea Partenerilor, cu excepția cazului în care avem dreptul să le folosim cu un alt temei juridic.

 

1.Proprietatea intelectuală și industrială a Utilizatorilor și a terților

             

În plus față de conținutul cu drepturi de autor, Site-urile permit Utilizatorilor să posteze conținut, inclusiv comentarii. În acest caz, Site-urile funcționează ca o platformă pentru conținutul furnizat de terțe părți și Utilizatori fără drepturi de autor sau drepturi conexe, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

 

Toate mărcile comerciale, indicațiile geografice, lucrările, inclusiv melodii, logo-uri etc. publicate de către Utilizatorii Site-urilor sau microsite-urile sunt considerate a fi proprietatea exclusivă a persoanelor care le-au publicat, dacă nu se specifică altfel, sau circumstanțele arată clar că alte persoane au drepturi asupra acestor obiecte.

.

Site-urile pot conține linkuri către site-uri terță parte întreținute de alți furnizori de conținut. Aceste linkuri sunt furnizate numai pentru comoditatea dvs. și nu ne angajăm în legătură cu conținutul sau acuratețea acestor materiale.

 

2.Publicarea conținutului de către Utilizatori

 

Consumatorii nu pot publica materiale protejate cu drepturi de autor sau drepturi de proprietate intelectuală sau de altă natură intelectuală și / sau industrială fără acordul expres al titularului respectiv sau fără ca această publicare să fie permisă de legea aplicabilă. În cazul în care publică conținuturi străine în conformitate cu legislația aplicabilă, Utilizatorii vor indica în mod explicit autorul (autorii) relevant (e) sau alte drepturi.

 

Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice abuz sau încălcare a dreptului de autor sau a drepturilor conexe, a mărcii comerciale sau a altor drepturi de proprietate intelectuală și / sau industrială, prin supunerea unor consecințe negative ale unui astfel de abuz sau încălcare conform legii aplicabile.

 

3.Acordarea drepturilor. Acord de licență

 

(a) Acordarea de drepturi neexclusive

 

În măsura în care Utilizatorul deține drepturile de autor sau de drepturi conexe sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială asupra oricărui conținut publicat pe Site, inclusiv, dar fără a se limita la, imagini, videoclipuri, articole, lucrări muzicale și alte obiecte prin postarea lor pe Site, Utilizatorul ne acordă dreptul neexclusiv, gratuit, perpetuu și irevocabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, schimba, publica, edita, traduce, distribui, prezenta sau utilizare în orice alt mod acest conținut sau obiect singur sau ca parte a altor lucrări sub orice formă, prin orice mijloace sau tehnologii fără constrângeri teritoriale sau de timp, dar și să le distribuim altor licențe.

 

b) Acordarea de drepturi neexclusive celorlalți Utilizatori

 

Prin publicarea oricărui conținut pe Site-uri, Utilizatorul acordă oricărui alt Utilizator dreptul de a accesa, vizualiza sau reproduce materialele pentru uzul personal al acestui conținut.

 

Utilizatorii care vizualizează, citesc sau ascultă online sau folosesc altfel imaginile, textele, sunetul și alte tipuri de conținut de pe Site sunt de acord să utilizeze în mod explicit, irevocabil și necondiționat acest conținut numai în scopuri necomerciale. Utilizatorii nu pot utiliza niciun fel de conținut publicat de alți Utilizatori în scopuri comerciale sau în alte scopuri de altă natură fără acordul acestora prealabil scris. Utilizatorii individuali sau Business, Vizitatorii sau terții nu pot să descarce, să salveze, să stocheze sau să utilizeze în orice mod, texte, fotografii și altele lucrări postate pe Site fără consimțământul scris expres prealabil al titularului respectiv.

 

4.Reclamații pentru încălcarea dreptului de autor sau a drepturilor conexe sau a altor drepturi de proprietate intelectuală și / sau industrială

 

Dacă Utilizatorul sau o terță parte este de părere că conținutul publicat pe Site-urilor sau microsite-ului încalcă drepturile de autor sau drepturile conexe sau alte drepturi de proprietate intelectuală și / sau industrială, trebuie să ne contacteze furnizând următoarele documente și informaţii:

 

 • identificați și localizați amplasarea exactă (link) în Site sau a microsite în care este publicat conținutul care considerați că vă încalcă dreptul de autor sau drepturi conexe,

 • o declarație scrisă conform căreia publicarea conținutului în Site-ului sau în microsite încalcă drepturile de autor sau drepturile conexe sau alte drepturi de proprietate intelectuală și / sau industrială, precum și o descriere a încălcării sau utilizării incorecte,

 • dovezi scrise sau de altă natură pentru a vă susține reclamația,

 • o declarație notarială conform căreia informațiile de mai sus sunt corecte și că sunteți titularul dreptului de autor sau sunteți autorizat să acționați în numele deținătorului drepturilor de autor,

 • o declarație precum că veți acoperi toate costurile și beneficiile posibile dacă se constată că încălcarea presupusă nu este prezentă,  

 • numele dvs. și informațiile de contact, cum ar fi un număr de telefon sau o adresă poștală,

 

Toate aceste documente trebuie trimise și adresate adreselor de corespondență de mai sus. Într-un termen rezonabil de la primirea documentelor relevante, vom efectua un control și, în funcție de rezultatul acestuia, vom lua măsuri adecvate, cum ar fi:

 • acceptarea revendicării și întreruperea publicării conținutului relevant pe Site sau

 • respingerea Reclamației.

 

Utilizatorii și părțile terțe sunt de acord în mod expres, irevocabil și necondiționat că, având în vedere că nu avem nicio jurisdicție sau autoritate, verificarea din fraza precedentă este numai pentru scopuri interne și pentru a preveni posibile încălcări ale drepturilor de autor și ale drepturilor conexe sau alte drepturi de proprietate intelectuală și / sau industrială. Nu avem nicio responsabilitate pentru rezultatul anchetei, indiferent dacă acest rezultat corespunde sau nu adevărului obiectiv.

 

Dacă, în ciuda angajamentului nostru de a publica numai conținut cu drepturi de autor, Partenerii sau angajații acestora sau antreprenorii acestora au publicat sau au permis publicarea în Site-urilor, texte sau orice alt conținut, care încalcă direct sau indirect drepturile de autor sau drepturile conexe sau alte drepturi de proprietate intelectuală, victimele sunt de acord în mod expres că o astfel de încălcare nu este intenționată și că nu suntem responsabili pentru încălcare. Dacă se constată o astfel de încălcare, inclusiv în urma semnalului persoanei în cauză, vom șterge conținutul în cauză de pe Site. Orice pretenție sau cerere de despăgubire ca urmare a unei astfel de încălcări este exclusă.

 

În cazul unei încălcări a drepturilor de autor sau al oricăror alte drepturi de proprietate intelectuală și / sau industrială stabilite de noi, Utilizatorul în cauză poartă răspunderea personală completă în conformitate cu legea aplicabilă. În acest caz, avem dreptul de a notifica autoritățile respectiv, cu competență în protecția acestor drepturi.

 

Orice Utilizator care a descoperit că a încălcat drepturile de autor sau drepturile conexe sau alte drepturi de proprietate intelectuală și / sau industrială este obligat să despăgubească Partenerii, precum și administratorii, directorii, angajații, agenții sau partenerii acestora pentru toate prejudiciile suferite de acestea, inclusiv profituri pierdute ca urmare a unei astfel de încălcări. Ne rezervăm dreptul de a întrerupe utilizarea Site-urilor de către orice Utilizator care încalcă sau pentru care apare o îndoială rezonabilă că încalcă drepturile de autor sau drepturile conexe sau alte proprietăți intelectuale și industriale ale unor terțe părți.

 

IX. Responsabilitate

 

1.Clauza generală

 

Utilizatorul, în mod expres, irevocabil și necondiționat, este de acord că utilizarea site-urilor și a microsite-urilor este pe risc propriu. Partenerii, angajații, agenții, comercianții, furnizorii sau orișicare nu pot garanta faptul că Site-urile vor fi întotdeauna în siguranță, fără niciun pericol, în bună stare și nu vor avea greșeli și nici nu se va presupune că Site-urile vor funcționa fără întrerupere , întârzieri sau imperfecțiuni, precum și în legătură cu rezultatele utilizării Site-urilor sau a oricărui microsite, precum și față de exactitatea, fiabilitatea sau conținutul informațiilor, funcționalității, serviciilor sau altor informații furnizate de sau prin Site-uri sau microsite-uri.

 

Accesul la Site-uri și microsite-uri este furnizat "așa cum este" și "așa cum este oferit". Partenerii și, în special, CNT nu sunt responsabili pentru nicio reclamație, expresă sau implicită, în legătură cu funcționarea Site-urilor și cu posibilitățile de utilizare a acestora, în ansamblu sau pentru un anumit scop.

 

2.Responsabilitatea pentru funcționarea site-urilor

 

Utilizatorii acceptă și recunosc faptul că, deși Internetul este un mediu sigur, uneori sunt întreruperi în serviciile oferite sau funcții, care nu depind de Parteneri. Partenerii nu sunt responsabili pentru pierderea datelor pierdute atunci când se transmit informații pe Internet, precum și pentru alte daune cauzate de motive care nu țin de controlul nostru. Deși este un obiectiv cheie al Partenerilor de a face Site-urile disponibile 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, acestea pot fi indisponibile pentru o perioadă de timp, din orice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la, eșecul sistemului, atacurile hackerilor, și altele. Înțelegeți și sunteți de acord că, datorită unor diferite circumstanțe, accesul la Site-uri poate fi întrerupt, suspendat sau încheiat.

 

3.Responsabilitatea pentru conținutul postat de un Utilizator sau de o terță parte

 

Partenerii nu au control editorial asupra conținutului distribuit, așa cum bibliotecile publice, librăriile sau pavilioanele de ziare nu sunt responsabile de conținutul edițiilor tipărite pe care le dețin. Nu avem obligația de a monitoriza informațiile pe care le stochează, le transmite sau le pune la dispoziție în furnizarea Serviciilor sau funcționalităților, și nici să căutăm fapte și circumstanțe care indică o activitate ilegală. Partenerii nu sunt responsabili pentru informațiile, comentariile, conținutul, inclusiv, dar fără a se limita la fotografiile, videoclipurile, textul, muzica, grafica etc. publicate de Utilizatori sau de terți pe Site-uri.

 

Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru conținutul, mesajele sau informațiile trimise de aceștia, precum și acțiunile pe care le fac, incluzând, dar fără a se limita la, utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal străine, încălcarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, precum și alte drepturi intelectuale și / sau de proprietate industrială, săvârșirea de infracțiuni etc.

În cazul în care vreunul din Site-uri suferă vreun prejudiciu rezultat din încălcarea Termenilor și condițiilor, a legii aplicabile sau a altor reglementări de către un Utilizator și / sau o terță parte, infractorul se obligă să despăgubească Partenerii pentru orice pierdere sau daună suferită ca o consecință a încălcării. 

 

4.Răspunderea pentru încheierea unei relații contractuale cu un alt Utilizator al Site-urilor

 

Utilizatorul înțelege și acceptă că acesta este cel care interacționează cu (potențialii) angajatori și alți Utilizatori (Business) ai Site-urilor sau microsite-urilor, respectiv relații contractuale sau precontractuale care apar direct între Utilizator și respectivul utilizator (Business). În acest sens, Partenerii oferă doar o platformă care facilitează comunicarea între părți, dar nu participă și nu influențează în vreun fel relația lor. Partenerii nu garantează nicio circumstanță legată de statutul juridic al altor Utilizatori / utilizatori Business, fiabilitatea și corectitudinea, solvabilitatea sau alte circumstanțe relevante pentru încheierea unei relații contractuale.

 

Utilizatorii, inclusiv utilizatorii Business, scutesc Partenerii de orice răspundere asociată cu un acord prin intermediul Site-urilor, inclusiv pentru orice acțiune sau omisiune a unui Utilizator sau a unui utilizator Business, inclusiv nerespectarea legilor aplicabile, acești Termeni și condiții și / sau termenii Site-urilor.

 

Utilizatorii sunt de acord să apere și să despăgubească Partenerii, afiliații și directorii lor, angajații și agenții acestora de la și împotriva oricărei reclamații, proceduri judiciare sau administrative care decurg din sau în legătură cu utilizarea Site-urilor sau microsite-urilor. Compensațiile din fraza precedentă includ, dar nu se limitează la, toate pierderile, costurile și daunele (inclusiv taxele avocaților și costurile juridice) și profiturile pierdute.

 

5.Domeniul de aplicare al răspunderii

 

Partenerii nu își asumă nicio fel de răspundere față de Utilizatori sau terți pentru profiturile pierdute sau alte daune indirecte, consecvente, speciale, indirecte sau accidentale cauzate de sau în legătură cu utilizarea Site-urilor sau microsite-urilor, chiar dacă astfel de pagube ar fi putut fi prevăzute în avans. Responsabilitatea noastră totală care rezultă din utilizarea Site-ului sau microsite-urilor nu va depăși 100 BGN (o sută de leva). Dacă legea aplicabilă conține o interdicție de limitare sau excludere a răspunderii, atunci răspunderea Partenerilor va fi limitată în cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă.

 

X. Dispoziții suplimentare

 

1.Intrarea în vigoare

 

Acești Termeni și Condiții vor intra în vigoare de la data publicării lor pe Site-uri.

 

2.Numerotarea

 

Acești Termeni și condiții sunt organizați în următoarele sectoare:

 • Secțiuni - de la I la XI, numerotate cu cifre romane,

 • Puncte către secțiunea corespunzătoare, numerotate cu cifre arabe,

 • Literele către punctul corespunzător, marcate cu litere latine,

 • Marcatori sau liniuțe.

 

Unele secțiuni (denumite uneori Politici sau alte nume similare) au o autonomie relativă. Pentru o mai mare claritate, Utilizatorii pot fi direcționați către o secțiune relevantă din Termenii și condițiile, care este prezentată într-un document autonom. Cu toate acestea, această secțiune rămâne parte din Termeni și condiții, care trebuie aplicată și interpretată în întregime.

 

Pentru fiecare secțiune nouă, numerotarea punctelor și literelor începe de la început. În referință, se face trimitere la secțiunea, punctul, litera sau marcatorul / liniuța relevantă, iar atunci când referința se înscrie într-un singur sector (secțiune, punct sau literă), trimiterea se referă la punctul, litera, marcator / liniuța corespunzătoare din acel sector.

 

3.Puterea juridică a titlurilor

 

Titlurile sectoarelor au relevanță doar din punctul de vedere al clarității și ar trebui considerate ca fiind indicative. 

 

4.Modificări, amendamente și completări

 

Putem, la discreția noastră, să revizuim și să modificăm, să schimbăm sau să completăm acești Termeni și condiții în orice moment. Prin utilizarea Site-ului, a funcțiilor și a serviciilor furnizate de acestea, sunteți de acord să luați în considerare aceste modificări sau completări la Termenii și condițiile.

 

Toate modificările și completările aduse Termenilor și condițiilor vor intra în vigoare într-un termen rezonabil după ce vor fi postate pe Site-uri. Nu vă vom notifica nicio modificare a Termenilor și condițiilor, deoarece angajamentul dvs. este de a le urmări. Orice utilizare a Site-urilor de către Utilizator după publicarea modificărilor va fi considerată acceptare a acestor modificări de către acest Utilizator.

 

 1. Posibilă nulitate

 

În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni și condiții va fi declarată nulă sau neavenită, aceasta nu va invalida sau anula toți Termenii și condițiile. În acest caz, Utilizatorii sunt de acord să înlocuiască prevederea nevalidă cu cea reală care se potrivește cel mai bine scopului Site-urilor, având în vedere serviciile furnizate.

 

 1. Legea aplicabilă

 

Relațiile în legătură cu utilizarea Site-urilor, inclusiv privind protecția datelor cu caracter personal, protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe, protecția consumatorilor etc. zonele speciale, sunt reglementate de legea bulgară în vigoare, cu excepția normelor privind conflictul de legi.

 

 1. Litigiile și jurisdicția

 

Orice litigii dintre părți care apar în legătură cu utilizarea Site-ului și a microsite-urilor și a Serviciilor și funcțiilor sale, violarea siguranței datelor cu caracter personal, încălcarea drepturilor de autor sau a altor drepturi conexe, încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială, intrarea în vigoare, condițiile și alte chestiuni vor fi rezolvate pe cale amiabilă și, în cazul în care acest lucru se dovedește imposibil, litigiile vor fi supuse rezoluțiilor în fața instanței competente din loc. Sofia.

 

 1. Versiuni lingvistice

 

Acești Termeni și Condiții au fost pregătiți și acceptați în limba bulgară. Pentru a accesa versiunea lingvistică a Termenilor și condițiilor într-o altă limbă, selectați versiunea lingvistică corespunzătoare a Site-ului sau alegeți unul dintre legăturile de mai jos:

 

 • Versiunea în limba engleză

 

Dacă Termenii și condițiile nu sunt disponibile în limba dvs., se va lua în considerare de drept versiunea bulgară. În caz de contradicție între diferitele versiuni lingvistice, textul bulgar are prioritate.

 

 1. Definiții

 

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, termenii utilizați în acești Termeni și condiții vor avea semnificația descrisă mai jos: 

 

a) Site-uri / Platforme

 

Site-urile / platformele sunt paginile web https://www.sem-centres.eu și http://www.virtual-sem-centre.eu , precum și toate microsite-urile, paginile personale sau de grup, forumurile, microblogurile sau alte componente tehnologice, funcționale și legate de acesta.

 

b) Partenerii

 

Asociația transfrontalieră E (quilibrum) Mediu înconjurător (Cross Border Association E(quilibrum) Environment (C.B.A.E.E)),

 

Clusterul Național al Turismului „Ghidul bulgar“,

 

Centrul Regional de Agribusiness - Vidin,

 

Pentru a evita repetări inutile în acești Termeni și condiții, sinonime pentru organizațiile de mai sus, folosim "noi", "nouă", Partenerii etc. În funcție de context, fiecare dintre aceste denumiri poate include atât persoanele juridice în cauză, cât și proprietarul sau partenerul, managerul, angajatul, agentul sau altă persoană afiliată cu care Partenerii sunt direct asociați în afacerile economice sau juridice și ale căror drepturi și interesele sunt relevante sau pot fi afectate de activitățile Partenerilor.

 

c) Utilizatorul

 

Un utilizator este orice persoană fizică sau juridică, o organizație civilă sau o altă asociație, cum ar fi un Grup care este înregistrat pe Site sau care folosește în mod intenționat sau nu toate sau o parte din funcționalitățile Site-urilor sau ale Microsite-urilor.

 

d) Serviciu

 

Serviciul reprezintă orice funcție plătită sau gratuită, metodă de comunicare, interacțiune sau altă activitate disponibilă pe Site-uri care poate fi utilizată de către Utilizator, inclusiv de către vizitator al Site-urilor.

 

e) Conținut

 

Conținutul acestor Termeni si Condiții se refera la orice publicație a unui Partener, inclusiv subcontractant, angajat etc. Utilizator sau terțe părți ale Site-urilor, inclusiv, dar fără a se limita la, text, informații, știri, posturi, statute, titluri, Anunțuri, imagini, fotografii , logo-uri, informații personale, meta date și multe altele. 

 

f) Cookies

 

Cookies sunt fișiere text stocate pe hard disk-ul (temporar sau permanent) computerului dvs. Acestea sunt utilizate pentru identificarea, urmărirea și menținerea sesiunii și a informaților specifice despre Utilizatorii Site-ului, cum ar fi preferințele acestora sau conținutul coșului lor electronic de consum. Aceste fișiere (cookies) pot fi plasate pe calculatorul dvs. de către terțe părți care sunt agențiile noastre de publicitate de încredere în scopurile menționate în acești Termeni și condiții. Datele colectate prin aceste fișiere sunt complet anonime. Dacă doriți, puteți șterge toate fișierele ”cookies” deja existente pe hard disk-ul computerului, căutând fișiere care conțin un "cookie" în numele acestora și ștergându-le. De asemenea, în viitor, puteți schimba opțiunile browser-ului pentru a bloca cookies-urile. Rețineți că blocându-le este posibil să nu puteți avea acces la funcționalitatea completă a site-ului nostru. Pentru mai multe informații (utilizarea și blocarea) cookies-urilor, accesați: allaboutcookies.org.

 

g) Web beacons

 

Web beacons sunt niște mici serii de coduri software reprezentând o imagine grafică a unei pagini Web sau e-mail. Acest simbol grafic poate fi vizibil sau invizibil și adesea se îmbină cu fundalul paginii web sau al e-mailului. Web beacons pot fi utilizați în diverse scopuri, inclusiv prin raportarea traficului site-urilor , prin numărarea vizitatorilor unici, prin auditurile și rapoartele de publicitate și prin personalizare. Web beacons-urile folosite de noi colectează numai date anonime.

 

______________________________________________________________________________

Acești Termeni și condiții generale vor intra în vigoare la 1.09.2018 și se aplică raportului dintre Parteneri și Utilizatori și / sau vizitatori ai Site-urilor. Vizitând Site-ul sau microsite-ul acestuia, inclusiv și prin trimitere prin link direct, precum și orice utilizare a oricărui produs, software, date, canale și / sau alte caracteristici sau servicii furnizate de Site, de pe sau prin pagina de internet a Site-ului, Dumneavoastră ("Utilizatorul") sunteți de acord în mod explicit, irevocabil și necondiționat cu acești Termeni și Condiții pentru utilizatorii și vizitatorii. Pentru orice întrebări sau comentarii referitoare la aplicarea Termenilor și condițiilor, nu ezitați să ne contactați la sem-centres@bg-guide.org.


@Tags: condiții generale