Despre proiect

Sunt necesare mai multe oportunități de angajare, perfecționarea competențelor și îmbunătățirea mediului antreprenorial. Regiunea este afectată de niveluri ridicate ale șomajului (aproximativ 10% pentru România și 12% pentru Bulgaria), iar piața muncii este afectată de niveluri ridicate de inactivitate și de oportunități de locuri de muncă sărace și inegale. Din acest motiv, proiectul SEM-Centers vizează trei sectoare: turism, TIC și agricultură.

Despre proiect

Centru virtual

Centrul virtual SEM conține baze de date, materiale educaționale și informații privind oportunitățile de angajare în regiunea transfrontalieră în IT, agricultură și turism.
Citește mai mult