Marketingul turismului și timpului liber

Marketingul turismului și timpului liber

În acest subiect, conceptele de timp liber, recreere și turism vor fi tratate și distingate. Vor fi analizate activitățile de agrement și comportamentul recreativ și importanța timpului liber pentru ei și pentru turism. Se vor prezenta dispozițiile și principiile de bază ale marketingului timpului liber și al turismului. O atenție deosebită va fi acordată comportamentului consumatorului turistic ca parte a nevoilor de timp liber - alegerea destinației și a produsului turistic.