Despre proiect

Centre mixte transfrontaliere de susținere a forței de muncă în domeniile tehnologiilor informationale, turismului si agriculturii

acronim SEM—CENTRES, MIS ETC cod ROBG – 144, Cod proiect 16.4.2.077

O scurtă descriere a proiectului:

 

Principalele probleme ale regiunii transfrontaliere România – Bulgaria, ce vizează structura socială și demografică a populației sunt sărăcia și excluziunea socială, rata ridicată a șomajului, investițiile și activitățile antreprenoriale reduse. Cu toate acestea, există cereri pentru oportunități de angajare mai bune, calificate și pentru mediul antreprenorial. Regiunea este caracterizată printr-o rată ridicată a șomajului (aproximativ 10% în RO, respectiv 12% în BG), iar piața forței de muncă este afectată de rate ridicate de inactivitate și de oferta locurilor de muncă insuficientă și puțin diversificată.

Prin urmare, proiectul SEM-Centers este orientat către trei sectoare: turism, TIC și agricultură. Schimbul de bune practici în turism poate ajuta la integrarea zonei, deoarece operatorii vor avea posibilitatea de a construi o ofertă transfrontalieră  comună.

 Terenurile agricole incluse în zona transfrontalieră au o pondere însemnată (78,21% -RO, 52% -BG), iar potențialul lor de dezvoltare este utilizat pentru a favoriza activitățile de ocupare a forței de muncă în acest domeniu.

În cele din urmă, noile tehnologii vor fi integrate în aceste sectoare pentru a educa și sprijini populația să-și îmbunătățească cunoștințele despre afaceri. Consolidarea dialogului cu autoritățile locale și centrale va contribui la o mai bună înțelegere a rolului important al domeniilor vizate și la un  angajament activ al factorilor de decizie față de problemele din turism, TIC și agricultură, în  regiunea transfrontalieră.

Trainingurile desfășurate, centrele SEM stabilite și accesul la Centrul virtual vor crește nivelul de educație al populației și vor spori cunoștințele în aceste domenii.

 

Strategia de sustenabilitate și transferabilitate a rezultatelor proiectului

 

Obiectivul principal:

 

Îmbunătățirea condițiilor pe piața de muncă în regiunea transfrontalieră către o piață integrată, cu rate mai bune de ocupare a forței de muncă.

 

 


Obiectivele specific:

 • Îmbunătățirea pieței în domeniul muncii în 3 domenii semnificative: TIC, turism și agricultură în intreaga regiune transfrontalieră
 •  Îmbunătățirea posibilităților de angajare în zona transfrontalieră prin schimb de informații și bune practici
 • Creșterea cunoștințelor populației pentru o mai bună integrare pe piața muncii
 • Creșterea numărului de participanți la inițiativele comune de angajare locală și la training-urile comune

Activitățile principale:

 • Profesiile rezultate în domeniul agriculturii, turismului și tehnologiilor informaționale în zona transfrontalieră
 • Cadrul juridic și fiscal pentru crearea unei afaceri în regiunea transfrontalieră
 • Stabilirea centrelor mixte pentru ocuparea durabilă a forței de muncă
 • Instruire în domeniul ocupării unui loc de muncă în regiunea transfrontalieră
 • Proiectarea, crearea unui sistem de formare online și gestionarea conținutului acestuia
 • Schimburi comune de forță de muncă pentru organizații și solicitanți de locuri de muncă - Târg de locuri de muncă pentru ocuparea durabilă a forței de muncă
 • Campanie de informare și publicitate

Rezultate:

 • Dezvoltarea unei Strategii pentru sprijinirea investițiilor și oportunităților de ocupare a forței de muncă în regiunea transfrontalieră și Ghiduri pentru ocuparea forței de muncă
 • Dezvoltarea unei baze de date comună a șomerilor și solicitanților de locuri de muncă, precum și o bază de date a activității transfrontaliere locale în Centrele mixte de susținere a forței de muncă din regiunea transfrontalieră
 • Training-uri comune și sprijin în agricultură,turism și IT
 • Înființarea a 3 centre mixte pentru ocuparea durabilă a forței de muncă
 • Platformă de formare online, adaptată la nevoile solicitanților de locuri de muncă
 • Schimbul de muncă pentru o muncă durabilă

Durata de implementare a proiectului:

13.05.2017 - 12.11.2018

Fonduri:

Proiectul “Centre mixte transfrontaliere de susținere a forței de muncă în domeniile tehnologiilor informationale, turismului si agriculturii” este finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România – Bulgaria

Valoarea totală a proiectului:
365 754.59 €
Contribuția Uniunii Europene (ERDF):
310 891.41 €