Актуално

Нова инструкция № 11/14.11.2019 г., издадена от Управляващия орган на Програмата Interreg V-A Румъния-България

Управляващият орган издаде Инструкция № 11/14.11.2019 г. за бенефициенти на Програмата Interreg V-A Румъния-България, свързана със суспендиране на периода на изпълнение, поискано от проектни партньори в ситуация на промяна на партньорството по проекта. Тази инструкция пояснява тълкуването на член 7, алинея 18 от договорите за финансиране и член 7, алинея 16 от договорите за съфинансиране. Инструкция №. 11/14.11.2019 г. е достъпна тук.
Публикувано на 15.11.2019

Вижте още

Конференция за стартиране на проект „Съвместно управление на риска и партньорство в граничния регион Кълъраш – Добрич”, организирана от Общинска Администрация Добричка

Във вторник, 26 ноември 2019 г., от 11.00 часа, в административната сграда на Община Добричка ще се проведе Конференция за стартиране на проект „Съвместно управление на риска и партньорство в граничния регион Кълъраш – Добрич “, ул. Независимост, 20, град Добрич. Събитието се организира от Общинска Администрация Добричка, Водещ Бенефициент на проекта.

Вижте още

Първа пресконференция за проект „Дунав - река с много обща история”, организирана от окръжния музей на Телеорман

В петък, 15 ноември 2019 г., в 11.00 часа, в окръжния музей на Телеорман ще се проведе първата пресконференция за проект „Дунав - река с много обща история“. ул. 1-1848, град Александрия. Събитието се организира от музея на окръжния музей на Телеорман, Бенефициент 2 в рамките на проекта.

Вижте още

Маратон RUN for FUN в Белоградчик

В периода 15-17 ноември 2019 г. Асоциация „Арете-спорт” Враца, бенефициент 2 в рамките на проект ROBG-291, ще организира 3-то и 4-то издание на Маратон RUN for FUN! Маратонът, който се състои от три маршрута, ще се проведе в Белоградчик.

Вижте още

Бъдещата ОСП след 2020 година

Вижте още
Европейска година на културното наследство 2018 г.

Европейска година на културното наследство 2018 г.

2018 е Европейската година на културното наследство (EYCH). Лозунгът за годината е: Нашето наследство: където миналото посреща бъдещето.

Вижте още

Каква позиция защитава България за ОСП 2021-2027

Вижте още
На вниманието на румънските бенефициенти

На вниманието на румънските бенефициенти

Директивата 2014/52/EU на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2011/92/UE ...

Вижте още

Обсъдиха промени в прага на модулация по схемите за обвързаната подкрепа за Кампания 2020 г

Вижте още

Очакват се по-ниски добиви при лозята в Северна България

Вижте още

Платформа за трансгранично устойчиво развитие SEM-Centres

Платформа за трансгранично устойчиво развитие SEM-Centres

Вижте още
Решения на Комитета за Наблюдение на Програмата Interreg V-A Румъния-България

Решения на Комитета за Наблюдение на Програмата Interreg V-A Румъния-България

На 22-ри март 2018 г. членовете на Комитета за Наблюдение одобриха важни решения за изпълнението на Програмата Interreg V-A Румъния – България, в рамките на десетото заседание, което се състоя във Велико Търново, България.

Вижте още

Риск за производителите на фуражи заради чумата по свинете

Вижте още

Стратегия за устойчивост на проект SEM Centres

Вижте още