За нас

 

Центровете за устойчива заетост

  • Регионален Агробизнес Център - Видин

    ул. „Герго Божинов“ 2, Видин, България

  • Cross Border Association E(quilibrum) Environment

    ул. Унирии 86, Крайова, Румъния

  • Национален туристически клъстер "Българският пътеводител"

    Виртуален СЕМ-ЦентърПартньориCross Border Association Equilibrium Environment (CBAEE), Крайова, Румъния


Национален туристически клъстер "Българският пътеводител", София, България


Регионален Агробизнес център - Видин, България