Turismul responsabil și durabil

Turismul responsabil și durabil

Această secțiune se va referi la conceptele de turism durabil și responsabil, precum și la conceptul de responsabilitate socială corporativă. Nevoia de apariție și semnificația lor va fi ilustrată prin analizarea diferitelor influențe ale turismului și, în special, asupra celor negative. Va fi analizată dezvoltarea istorică a acestor concepte, organismele și organizațiile implicate în acestea, precum și principiile și indicatorii de bază pentru aplicarea lor practică. Exemple de bune practici vor fi date la domiciliu și în străinătate.