За проекта

Основните проблеми в българо-румънския трансграничен регион са свързани със социалната и демографска структура на населението, бедността и социалното изключване, в това число и с високите нива на безработица, ниските нива на инвестициите и предприемаческите дейности. Необходимо е създаване на по-добри възможности за работа, повишаване на квалификацията и подобряване на средата за предприемачество. Регионът е повлиян от високи нива на безработица (около 10% за Румъния и 12% за България), а пазарът на труда е засегнат от високите нива на не активност и от слабото и неразнообразно предлагане на възможности за работа. Поради тази причина проектът SEM-Centres е насочен към три сектора: туризъм, информационни технологии и селско стопанство.

За проекта

Виртуален център за устойчива заетост

Виртуален СЕМ-Център съдържа бази данни, образователни материали и информация за възможностите за работа в целия трансграничен регион в областите на ИТ, селско стопанство и туризъм.
Вижте още