Актуално

ATEE предлага специализирани съвети

TEE, чрез реализирания в рамките на проекта център предлага специализирани консултации на следните социални категории: хора, търсещи работа, безработни, млади завършили, търсещи работа, неактивни хора, посетители за:

Вижте още

BCR Business School

BCR Business School: ABC Legal - Основна законодателна информация за предприемачи

Вижте още

EJP SOIL: транснационални проекти

EJP SOIL: транснационални проекти Към здрави, устойчиви и устойчиви земеделски почви EJP SOIL е инициатива, финансирана от Horizon 2020, която осигурява съфинансиране на национални програми за изследване на здравето на почвата. Теми, които са отворени за кандидатите:

Вижте още

Бъдещата ОСП след 2020 година

Вижте още

Виртуален клъстер за биоикономиката

Виртуален клъстер за биоикономика (Румъния) изпълнява един от местните планове за действие на проекта Danube S3 Cluster.

Вижте още
Европейска година на културното наследство 2018 г.

Европейска година на културното наследство 2018 г.

2018 е Европейската година на културното наследство (EYCH). Лозунгът за годината е: Нашето наследство: където миналото посреща бъдещето.

Вижте още

Започва приемът по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР)

Отворен е приемът

Вижте още

Източници на финансиране, представени от ADR Sud Vest Oltenia

Източници на финансиране, представени от ADR Sud Vest Oltenia Иновационен фонд за демонстрация на иновативни нисковъглеродни технологии

Вижте още

Каква позиция защитава България за ОСП 2021-2027

Вижте още

Кредит за селскостопанска техника

Извършените селскостопански работи навреме и с високопроизводителна техника могат да ви донесат желаните производства, затова разбираме необходимостта от непрекъснато обновяване и имаме финансови решения за вашите нови придобивки на селскостопанска техника и машини.

Вижте още