Актуално

Решения на Комитета за Наблюдение на Програмата Interreg V-A Румъния-България

Решения на Комитета за Наблюдение на Програмата Interreg V-A Румъния-България

На 22-ри март 2018 г. членовете на Комитета за Наблюдение одобриха важни решения за изпълнението на Програмата Interreg V-A Румъния – България, в рамките на десетото заседание, което се състоя във Велико Търново, България.

Вижте още

Риск за производителите на фуражи заради чумата по свинете

Вижте още

Стопаните получават до 72 млн. лева за преодоляване на щетите заради Covid-19

Вижте още

Стратегия за устойчивост на проект SEM Centres

Вижте още

Финансиране за дигитализация

Финансиране за дигитализация Разпоредбите за въвеждане на цифрови технологии, заложени в бюджета за 2020 г., показват, че правителството активно насърчава повече местни предприятия да преминат бързо към технологиите.

Вижте още

Финансиране за туризъм

Финансиране за туризъм ЕС има няколко различни програми за финансиране, за които можете да кандидатствате, в зависимост от естеството на вашия бизнес или проект. Има два различни вида: пряко финансиране и непряко финансиране. Директно финансиране

Вижте още

Финансиране на селското стопанство и фермерите

Финансиране на селското стопанство и фермерите Обща селскостопанска политика (ОСП) Земеделските производители получават директни плащания от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФПГ). Този фонд финансира основно директни плащания и мерки за регулиране или подкрепа на селскостопанските пазари.

Вижте още
Центрове за устойчива заетост

Центрове за устойчива заетост

Центрове за устойчива заетост в трансграничния регион на Румъния и България, SEM-Centres

Вижте още

Цифров единен пазар – възможности за финансиране

Цифров единен пазар – възможности за финансиране Финансиране, търгове - финансиране от ЕС, безвъзмездни средства, търгове и как се кандидатства.

Вижте още