Финансиране за туризъм

Финансиране за туризъм
ЕС има няколко различни програми за финансиране, за които можете да кандидатствате, в зависимост от естеството на вашия бизнес или проект. Има два различни вида: пряко финансиране и непряко финансиране.
Директно финансиране
Разпределението на капитала за пряко финансиране се управлява от европейските институции. Налични са два вида финансиране: безвъзмездни средства и договори. Можете да кандидатствате за безвъзмездни средства и договори, управлявани от Европейската комисия на портала за финанси и търгове.
грантове
Безвъзмездните средства се отпускат на конкретни проекти, свързани с политиките на ЕС, обикновено след публично обявление, известно като покана за предложения.

https://europa.eu/.../eu-funding-programmes/index_en.htm