Програми за финансиране на туризма

Нарастващият интерес на ЕС към развитието на туризма е отразен в програмите за финансиране на туризма, например Регионалната оперативна програма 2014-2020. Това е структурата по 11 основни оси, като ос 2 е една от най-важните, поради факта, че цели развитието на регионалните икономики, чрез подпомагане на малки и средни предприятия, работещи в сферата на производството и услугите. Една от тези услуги е туризмът, област, чиято организация оказва огромно влияние върху икономическото развитие на една страна.

https://reigrup.ro/industrie/turism/