Финансиране за дигитализация

Финансиране за дигитализация
Разпоредбите за въвеждане на цифрови технологии, заложени в бюджета за 2020 г., показват, че правителството активно насърчава повече местни предприятия да преминат бързо към технологиите.
Правителството ще предостави 50% безвъзмездна помощ в размер до 5000 RM на компания за абониране за горепосочените услуги. Тази безвъзмездна помощ за равенство ще има стойност от 500 милиона RM за 5 години, ограничена до първите 100 000 МСП, които поискат цифровизиране на своите бизнес операции.
https://mdec.my/.../for-the.../sme-digitalisation-grant/