Онлайн обучения

В тази секция можете да се запишете в избран от Вас курс в някоя от следните области: „Информационни технологии“, „Туризъм“ и „Селско стопанство“.

 

Учебните материали са с практическа насоченост и обхващат най-значимите теми и въпроси от всяка от сферите. Съдържанието е разработено от квалифицирани експерти и преподаватели в съответните области. Освен лекциите, тук можете да намерите разнообразна допълнителна информация и материали за самоподготовка. След всяка от темите можете да проверите познанията си с кратък тест, а след преминаване на целия материал, ще имате възможност да положите финален тест. При успешното полагане на теста (повече от 60% верни отговори) ще получите Сертификат за удостоверяване на преминаването на курса.