Управление на хотелиерството и ресторантьорството

Управление на хотелиерството и ресторантьорството

В тази тема ще бъдат разгледани двата основни сектора на туризма – хотелиерството и ресторантьорството, предоставящи основни услуги на туристите. Ще бъде разкрита тяхната същност и значение, основните им характеристики. Ще бъде разгледано историческото им развитие. Ще бъдат представени основните операции в тези два сектора на туризма, тяхната организация и управление. Ще бъде разкрито значението на човешкия фактор за доброто качество на обслужването в тях. Накрая ще бъдат разгледани тенденциите и иновациите в хотелиерството и ресторантьорството, ролята на новите технологии, променящи облика на тези сектори на туризма.

Запиши се