Международен туризъм

Международен туризъм

В тази тема ще бъде представено историческото развитие на туристическите пътувания и на туризма като индустрия. Ще анализирано съвременното състояние на международния туризъм с основните му показатели – брой туристически пътувания, нощувки, приходи, среден престой и пр., териториалното му разпределение по континенти и основни туристически райони. Ще бъдат разкрити основните тенденции и перспективи в развитието на международния туризъм. Подробно ще бъдат разгледани характеристиките на някои основни световни туристически райони. Ще бъдат представени  най-актуални статистически данни.

Запиши се