Износ /внос на селскостопанска продукция

Износ /внос на селскостопанска продукция

Създаването на ЕС и приемането на обща селскостопанска политика ( ОСП ) има големи предимства за потребителите, тъй като те имат възможност да ползват по-разнообразно предлагане на селскостопански продукти на по-приемливи цени. Създаденият общ селскостопански пазар и ОСП гарантират стабилността на селскостопанската производителност в отделните страни, защото цените на селскостопанските продукти в ЕС са по-стабилни в отделните страни спрямо силно променящите се международни цени.

       

Запиши се