Информационните технологии (ИТ)

Информационните технологии (ИТ)

IT Основи - Основни ITC решения

 

Курсът ще представи основните понятия, използвани в ИТ. За практиките и тенденциите в съвременното общество, свързани с този сектор.

Ще бъдат разгледани поне следните теми:

  • Получаване на ИТ (хардуер и софтуер)
  • Уеб базирани приложения (онлайн софтуерни приложения, специфични инфраструктурни елементи)
  • Получаване на компютърни приложения в бизнеса (избор на приложения за бизнеса)
  • Технологиите и технологиите за комуникация (особено тези, използвани в бизнес средата)
Запиши се