WEB Основи

WEB Основи

WEB Fundamentals - ИТ решения, предназначени за осъществяване на пазара на селскостопански продукти и мрежа за популяризиране на тях

 

Този курс ще се опита да отговори на начина, по който IT може да помогне на бизнеса, как да избере и оправдае придобиването на ИТ решение, какви ограничения може да възникнат при използването на приложения (като сигурност, защита на данните).

Запиши се