Представяне на добри /устойчиви/практики

Представяне на добри /устойчиви/практики

Земеделието е стопански отрасъл, който снабдява човечеството с храна и продукти, незаместими за съществуването на човешкия живот. С развитието на технологиите, механизацията, увеличеното използване на препарати и изкуствени торове за растителна защита, през втората половина на миналия век този селскостопански отрасъл променя традиционния си семеен характер. Това налага промяна на националните политики и новите цели във връзка с неговата политика, както и производството на максимално количество земеделска продукция.

 

 

Запиши се