Онлайн маркетинг

Онлайн маркетинг

Онлайн маркетинг - Интеграция на цифровите технологии - цифровизация на бизнеса и електронна търговия

Курсът ще се занимава с използването на ИТ решения в популяризирането и управлението на онлайн бизнес (включително електронната търговия).

Ще бъдат разгледани поне следните теми:

  • Маркетинг онлайн
  • Уеб дизайн и взаимодействие с потребителите
  • Оптимизация на търсачките
  • Онлайн магазин
Запиши се