Човешки капитал

Човешки капитал

Човешки капитал - използване на интернет, основни и усъвършенствани цифрови умения

 

Курсът ще разглежда въпроси, свързани с ИТ взаимодействието от лична гледна точка. Акцентът ще бъде върху взаимодействието с онлайн средата.

Ще бъдат разгледани поне следните теми:

  • Избор на потребителски интерфейс: основен потребителски опит и потребителски интерфейс
  • Основи на HTML5, CSS3 и JavaScript
Запиши се