Отглеждане на селскостопански култури

Отглеждане на селскостопански култури

Чрез отглеждането на културните растения се осигурява голяма част от храната на човека, фуража на домашните животни и суровините за хранителната, текстилната и други отрасли на промишлеността.С възникването на растениевъдството се създават условия за заседнал живот, което е предпоставка за изграждането на човешките цивилизации, характерни за различните исторически епохи.

 

Запиши се