Въведение в мрежите и интернет

Въведение в мрежите и интернет

Като се има предвид, че непрекъснато насочваме към интернет връзката всички „неща”, компютърът, лаптопът, таблетът или телефонът, който не е свързан с Интернет и / или не участва в мрежа, се използва с по-малко от половината от реалния му потенциал. Взаимното свързване в мрежа и съответно в множество мрежи в това, което понастоящем е станалото реален Интернет, не е "магически" процес или стандартна функция на изчислителна единица, а е еволюционен процес, който се е случил през последните 50 години и който е довел до развитието на нови технологии и периферни устройства, докато не достигне структура като тази на изображението по-долу[1]:

 

Кратко упражнение на участниците - на проектора в залата - представяне на съставните елементи на мрежата и ролята на всеки компонент в мрежата.

Запиши се