Маркетинг на пазара

Маркетинг на пазара

            Международния маркетинг обхваща всички видове дейности, планирани и осъществявани за целта на ефективна бизнес-дейност на една фирма на международните пазари. Той има доста особености, които се изявяват в целия цикъл - от самото проучване на пазарите до готовия продукт. За проучванията са необходими повече усилия и средства във всяка отделна страна. При пресичане на различни държавни граници са необходими голям обем административни документи и стриктно спазване на редица правила. Пътните разстояния между страните са по-големи в сравнение с разстоянията в самата държава. За да се вземе участие в международния пазар се изискват доста значителни финансови ресурси. Предимството на международния бизнес е че така се намират нови чуждестранни партньори и се привличат нови клиенти.

         

Запиши се