Актуално

На вниманието на румънските бенефициенти

На вниманието на румънските бенефициенти

Директивата 2014/52/EU на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2011/92/UE ...

Вижте още

Областен информационен център - Видин публикува на своята страница информация за проекта.

Областен информационен център - Видин публикува на своята страница информация за проекта

Вижте още

Обсъдиха промени в прага на модулация по схемите за обвързаната подкрепа за Кампания 2020 г

Вижте още

Оперативна програма за човешки капитал

ARIES Oltenia приключи поредната сесия за подаване на проекти в рамките на Оперативна програма „Човешки капитал“. Този път ARIES Oltenia се присъедини към ATUs от Śînțăreni – Gorj County и Ponoarele – Mehedinți County в усилията им за насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността в региона SV Oltenia чрез създаване на предприятия за социална икономика в селските райони.

Вижте още

Очакват се по-ниски добиви при лозята в Северна България

Вижте още

Платформа за трансгранично устойчиво развитие SEM-Centres

Платформа за трансгранично устойчиво развитие SEM-Centres

Вижте още

Подкрепа за микрогрантове

Можете да получите достъп до подкрепа чрез микрогрантове за подкрепа предприемачество на безработни млади NEETs, с акцент върху тези в селските райони и тези, принадлежащи към ромското малцинство, на възраст 16-29 години, пребиваващи или пребиваващи в един от допустимите региони за развитие (Център, Североизток, Северозапад, Запад и Букурещ Илфов )

Вижте още

Програма Евростарс-3

Програмата Eurostars-3 ще стартира тази есен като част от програма Eureka и Партньорството на Европейската комисия за иновативни МСП. Цел: Общоевропейски проекти за RDI, разработени по инициатива EUREKA и програма EUROSTARS.

Вижте още

Програма за финансиране на ЕЗФРСР 6.2

Програма за финансиране на ЕЗФРСР 6.2 (PNDR) за стартиращи предприятия, които ще бъдат базирани в селските райони. Основни условия: Новосъздадена фирма;

Вижте още

Програми за финансиране на туризма

Нарастващият интерес на ЕС към развитието на туризма е отразен в програмите за финансиране на туризма, например Регионалната оперативна програма 2014-2020.

Вижте още