Платформа за трансгранично устойчиво развитие SEM-Centres

Платформа за трансгранично устойчиво развитие SEM-Centres

Следете актуалните новини! Представяме Ви платформата за трансгранично устойчиво развитие SEM-Centres – www.sem-centres.eu. Целта на платформата е да предостави онлайн обучения за самостоятелна в трите сектора: селско стопанство, туризъм и информационни технологии. Учебните материали са с практическа насоченост и обхващат най-значимите теми и въпроси от всяка от сферите. Съдържанието е разработено от квалифицирани експерти и преподаватели в съответните области. Освен лекциите, тук можете да намерите разнообразна допълнителна информация и материали за самоподготовка.

 

Специално за работодателите в трите сектора е разработен раздел „Трудова борса“ във Виртуалния център за устойчиво развитие – www.virtual-sem-centre.eu. Този раздел е предвиден като място за среща между Работодатели и Кандидати за работа. Тук Работодателите могат да публикуват актуални обяви за свободни позиции в определените области – ИКТ, Туризъм, Селско стопанство - в трансграничния регион. Кандидатите за работа могат да публикуват своя автобиография и да разрешат достъп на потенциални работодатели до техните профили. Тук са видими и Сертификатите от успешно завършените онлайн обучения, ако е даден подобен достъп от потребител, които са гаранция на Работодателите за придобитата квалификация на Кандидатите. В раздел „Инкубатор“ всеки регистриран потребител има достъп до материали като например: какво представлява бизнес инкубирането, как да подготвя автобиография и др. практически наръчници и съвети за работодатели и търсещи работа.

 

Използването на ресурсите на платформите е напълно безплатно.

 

Екипът на SEM-Centres

(C.B.A.E.E, Крайова, RO; НТК „Българският пътеводител“, София, BG; РАБЦ-Видин, BG)


@Tags: sem centres