Стратегия за устойчивост на проект SEM Centres

Стратегия за устойчивост и развитие на резултатите от проекта

 

 

Резултатите от проекта ще подчертаят развитието на самия проект и ще покажат дългосрочното въздействие върху трансграничния регион. Те ще бъдат популяризирани в цялата област на програмата и ще станат ценни инструменти за последващи мерки в региона.

Създаването на Центрове за устойчиво развитие е част от дългосрочната стратегия за създаване на мрежа от такива центрове за насърчаване на общи възможности за заетост и за увеличаване на приходите в идентифицираните области на информационни технологии, туризма, селското стопанство и свързаните индустрии, създавайки инструмент за силен маркетинг след приключване на проекта.

 

Достъп до целия материал: тук


@Tags: устойчивост