Европейска година на културното наследство 2018 г.

2018 е Европейската година на културното наследство (EYCH). Целта на Европейската година на културното наследство е да насърчи повече хора да откриват и да се ангажират с културното наследство на Европа и да засилят чувството за принадлежност към общо европейско пространство. Лозунгът за годината е: Нашето наследство: където миналото посреща бъдещето.

Инициативата е първостепенна възможност за популяризиране на проектите на Interreg, които успешно оценяват културното наследство, насърчават растежа и заетостта на културните и творческите индустрии, използват иновативни цифрови решения като виртуална реалност, за да направят културата по-привлекателна, проекти, които разработват новаторски решения за опазване на наследството и използваната култура като средство за обединяване на общностите и интегриране на малцинствата.

Всички съответни проекти на Interreg, свързани с културното наследство, се насърчават да участват в инициативата на уебсайта на ГД "Образование и култура" на адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RequestLabelEYCH2018 - тези проекти ще бъдат популяризирани през цялата година и печелят видимост. Националните координатори за Румъния и България са:
1. Национален координатор за Румъния - Национален институт за наследство, 2018@patrimoniu.gov.ro.
2. Национален координатор за България - Министерство на културата, Петър Миладинов - държавен експерт, p.miladinov@mc.government.bg.

Общите условия за използване на инструментариума EYCH, Насоките за етикетиране на инициативите, инструментариума за визуална идентичност и друга подходяща информация са на разположение на адрес: http://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_en.