Виртуален клъстер за биоикономиката

Виртуален клъстер за биоикономика (Румъния) изпълнява един от местните планове за действие на проекта Danube S3 Cluster. Фокусът на този LAP е върху здравословното хранене (включително селско стопанство, селскостопански храни, функционални храни, нови храни, здравословно и хранително обогатено и интелигентно земеделие) и има за цел да предложи различни инструменти и услуги за подобряване на маркетинга с успех на резултатите от изследванията в тази област , разработване на специфични услуги за подкрепа на иновациите, подобряване на взаимното учене и изграждане на капацитет и накрая, оценка на възможностите за насърчаване на устойчив съвместен план за действие (JAP) за иновации и трансфер на технологии за 2021-2027 г., базиран на съществуващи структури и добри практики и за изграждане на начин за развитие и партньорства за Центъра за цифрови иновации.

http://www.interreg-danube.eu/.../programme-news-and.../6200