EJP SOIL: транснационални проекти

EJP SOIL: транснационални проекти Към здрави, устойчиви и устойчиви земеделски почви
EJP SOIL е инициатива, финансирана от Horizon 2020, която осигурява съфинансиране на национални програми за изследване на здравето на почвата. Теми, които са отворени за кандидатите:
• Разбиране на SOC (стабилизиране, съхранение и постоянство)
• Почвено биоразнообразие: състояние и роля в услугите на почвените екосистеми
• Специфични подходи за подобряване на устойчивостта, устойчивостта, здравето и производителността на почвата
Бюджет: максимум 400 000 евро/проект.

https://ejp-soil.ptj.de/call1