Общи условия

Общия условия за потребители и посетители на платформите

общи условия

Вижте още
Основи на туризма

В тази тема ще се разгледа понятието туризъм.

туризъм

Вижте още


Финансиране на селското стопанство и фермерите

Финансиране на селското стопанство и фермерите Обща селскостопанска политика (ОСП) Земеделските производители получават директни плащания от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФПГ). Този фонд финансира основно директни плащания и мерки за регулиране или подкрепа на селскостопанските пазари.

Вижте още