Виртуални стаи

Онлайн обучения в реално време

обучения

Вижте още
Общи условия

Общия условия за потребители и посетители на платформите

общи условия

Вижте още


Онлайн обучения

Учебните материали са с практическа насоченост и обхващат най-значимите теми и въпроси от всяка от сферите.

туризъм информационни технологии селско стопанство

Вижте още
Основи на туризма

В тази тема ще се разгледа понятието туризъм.

туризъм

Вижте още
Управление на атракции

В тази тема ще бъдат разгледани атракциите като основен елемент на туристическото предлагане и ще бъдат сравнени с ресурсите.

туризъм атракции управление на атракции

Вижте още